Javascript אינו מופעל בדפדפן שלך. הפעל אותו על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך.
  • שלמה אהרונישקי

    שלמה אהרונישקי

    המפכ"ל ה 14 של מדינת ישראל. בהרצאתו, "שוטר מספר 1", לוקח אהרונישקי את הקהל למסע מרתק ולעיתים משעשע המעניק לשומע תמונה מפורטת על המציאות שכולנו חווינו, מזווית של מפקד אשר החלטותיו משפיעות מדי יום על חיי אדם, חיינו שלנו.  

    שלמה אהרונישקי